Charakterystyka

Sirius-D spowalnia procesy starzenia się, ponieważ usuwa jedną z głównych jego przyczyn – degenerację tkanki łącznej. Na jej miejscu tworzy się Tkanka Łączna Włóknista /TŁW/*. Ta sama tkanka powstaje również po każdej infekcji, niezależnie od jej charakteru, a także przy naruszeniu całości tkanek, tj. przy zapaleniu aseptycznym, jeśli nie dojdzie do infekcji wtórnej. TŁW jest tkanką, za pomocą której odbudowuje się miejsca zapalne. W tych miejscach nigdy nie odbuduje się taka tkanka, jaka występowała przed chorobą, zawsze powstanie TŁW. Nie jest ona tkanką chorą, jest tkanką zdrową, lecz o właściwościach fizycznych i mechanicznych innych niż w normalnej tkance łącznej. TŁW ratuje układ, lecz często prowadzi również do naruszeń kosmetycznych i funkcjonalnych w zainfekowanych organach. W przypadku , gdy TŁW pojawi się na skórze, powstaje defekt kosmetyczny lub blizna, która pozostaje na zawsze. Przy zapaleniu wsierdzia zastawki serca zmieniają się ponieważ w wyniku przebytego zapalenia powstaje TŁW. W efekcie zastawka staje się twardsza, bardziej chropowata, dochodzi do wady serca. Zostaje ona na zawsze niezależnie od tego, czy powstała w wyniku zapalenia reumatycznego, czy zapalenia infekcyjnego. Zastawka ma już zmienione ceny fizyczne oraz mechaniczne i nie może prawidłowo pełnić swoich funkcji. Ta wada pozostaje na zawsze i nie można na nią wpływać w sposób tradycyjny. W przypadku, gdy zastawka zaczyna bardzo źle pracować, wymienia się ją na sztuczną, która również działa tylko do czasu.
W przypadku zawału serca nigdy nie odbuduje się martwa część mięśnia sercowego i zawsze utworzy się TŁW. W przypadku zapalenia naczynia krwionośnego nie dochodzi do odbudowy jego tkanki. Tworzy się chropowata TŁW, a na niej odkłada się tkanka tłuszczowa, na której odkłada się wapń i ta część naczynia krwionośnego staje się twarda. Przy przepływie krwi dochodzi do naruszenia funkcji, system immunologiczny włącza czynniki krzepnięcia i tworzą się skrzepliny krwi. Z powyższych przykładów wynika, że organizm ludzki posiada mechanizm, który tworzy zawsze jedną i tę samą – TŁW, niezależnie od tego z jakiego powodu doszło do jej naruszenia. Jeśli powstanie ona w miedniczkach nerkowych – przestają one funkcjonować i trzeba przeprowadzać dializy lub transplantację. Jeżeli w wątrobie – na komórkach TŁW gromadzi się tkanka tłuszczowa i najpierw wystąpi steatoza (stłuszczenie wątroby), a potem jej marskość – ciężka i niebezpieczna choroba. W przypadku wystąpienia zmiany degeneracyjnej w ważnym organie, zagraża ona życiu. Jeśli taka zmiana wystąpi w stawie, a nie w sercu czy wątrobie, życie nie jest zagrożone, lecz występuje dyskomfort i stopniowe inwalidztwo.
Sirius-D ma również pozytywny wpływ na osteoporozę.


*/TŁW/ – Tkanka Łączna Włóknista